+31(0) 411 63 14 62 | Taal

Onze klanten

Overheid

Met gepaste trots beschermen we gespecialiseerde eenheden van nationale en internationale overheden en politie eenheden ( waaronder arrestatie en observatieteams, ministeries en defensie) De voertuigen voldoen aan de laatste technologische ontwikkeling op het gebied van bepantsering. De kracht van de samenwerkingsrelatie zit in mogelijkheid die wij bieden op een informele een laagdrempelige wijze onze diensten aan te bieden afgestemd op de wensen van de dienders van de diverse onderdelen. Waarbij deze wensen op maat worden vertaald en zij zich veilig kunnen verplaatsen en adequaat invulling kunnen geven aan hun vaak risicovolle interventies.

Zakelijk

De zakelijke markt is een relatieve jonge markt voor van Berkel®. Sinds 2013 zijn er intensievere samenwerkingsverbanden gestart met multinationals binnen Nederland. De vraag naar een gedegen bescherming van personen en documenten zijn gezien de huidige dreiging de laatste jaren sterk toegenomen. Met name in grote verandertrajecten als ingrijpende reorganisaties kunnen de bestuursleden bloot komen te staan aan geweld van buiten af. Samen met hoofden security wordt een gezamenlijke inventarisatie gemaakt specifiek geënt op vragen binnen bedrijven.

Particulieren

Welgesteld zijn brengt specifieke vraagstukken met zich mee als het gaat om de persoonlijke veiligheid van de veiligheid van de welgestelde en zijn gezin. Veiligheid omdat het om het dierbaarste bezit gaat. De kans is groot dat deze veiligheidsvraagstukken zijn ondergebracht binnen een eigen beveiligingsgroep die deze zorgen wegnemen. Van Berkel® verzorgt voor veel welgestelde families de noodzakelijke bescherming middels voortuigen die deze veiligheid volledig garanderen.

© 2016 Van Berkel Bepantseringen ®. Alle rechten voorbehouden.

Menu